کبد چرب یک بیماری درمان پذیر است. خیلی راحت تر از آنکه فکر می کنید قابل درمان است. پیشگیری از کبد چرب بسیار بسیار ساده تر از درمان کبد چرب می باشد.

معمولا حجامت کبد برای درمان کبد چرب پیشنهاد نمی شود.حجامت کبد سیر درمان را ممکن است کوتاه کند. اما بدلیل اینکه ممکن است تاثیرات منفی بجای بگذارد(معمولا درمان خیلی آرام باشد اثر آن بیشتر است). بیش 70 درصد بیماران حجامت اصلی شان حجامت عام بوده است

فرقی بین کبد الکلی و غیر الکلی وجود دارد. در کبد چرب الکلی، آنزیم کبدی بشدت افزایش پیدا می کند(یعنی SGPT بیش از 200 الی 300 واحد بالا می رود).اما در کبد های چرب غیر الکلیک بین 5 تا 10 واحد تغییر آنزیم کبدی تا استریج 2 کبد را آسیم می رساند.

در درمان های صورت گرفته به غیر از یک مورد، موردی وجود نداشته که به درمان کبد چرب واکنش مثبت نشان بدهد.مهم ترین آنزیمی که در بدن عملکرد کبد را توضیح می دهد SGPT می باشد.اگر SGPT بالا باشد این احتمال وجود دارد که کبد چرب وجود داشته باشد.

تا دههای پیش کبد چرب صرفا یک بیماری فقط برای افراد الکلی بوده و این بیماری در دنیا بسیار شایع بوده و انتهای این بیماری معمولا سرطان کبد بوده.. معمولا برای این بیماری درمان خاصی را پیشنهاد نمی کردند به غیر از قطع الکل و گذر از زندگی!

با توجه به تاثیر بسیار خوب و موثر رواج مجدد طب سنتی و اسلامی در میان مردم و درمان بسیاری از بیماری ها و نقش بسیار موثر و رواجع این طب در ارتقاع سطح سلامت جامعه بدون نیاز به مصرف و ترویج محصولات وارداتی صنعتی همچون انواع تقویت کننده ها و داروها بر آن شدیم که با بازگوکردن سخنان معصومین و حکیمان این سرزمین هرچند قدمی کوچک برداشته باشیم

آخرین نظرات