مصرف بیش از حد مواد غذایی با طبع سرد برای تمامی افراد چه گرم مزاج و چه سرد مزاج ها مضر می باشد ودر طولانی مدت سبب بروز بیماری های گوناگون خواهد شد به ویژه در افرادی که دارای طبع بلغمی (سرد و تر) یا سوداوی (سرد و خشک ) می باشند با عوارض بیشتری همراه است . بهترین حالت آن است که مصرف مواد غذایی با در نظر گرفتن طبع سرد یا گرم فرد باشد و اعتدال نیز درآن رعایت گردد و هم چنین در افراد بلغمی یا سوداوی مزاج مصرف مواد غذایی با طبع سرد همراه با مصلحاتشان باشد تا جلوی بروز عوارض نا خواسته گرفته شود .

مزاج و مصلحات لبنیات

انواع لبنیات دارای طبیعتی خاص به خود می باشند به عنوان نمونه طبیعت پنیر سرد و تر می باشد که بهتر است با مصلحش که سیاهدانه یا گردو می باشد استفاده شود تا در طولانی مدت از عوارض نا خواسته مصرف آنها جلو گیری شود.

مزاج و مصلحات حبوبات

هر یک از انواع حبوبات دارای مزاج خاص به خود می باشند به عنوان مثال طبیعت برنج سرد و خشک و طبیعت نخود گرم و تر می باشد افراد بهتر است با توجه به طبیعت خود (گرم مزاج یا سرد مزاج بودن ) بیشتر از انواع حبوباتی استفاده کنند که سازگار با مزاجشان  می باشد افراد سرد مزاج بهتر است بیشتر از نخود و لپه و... که دارای طبیعتی گرم می باشند استفاده نمایند و در صورت استفاده از حبوبات دیگر آن را با مصلحاتشان مصرف نمایند تا دچار عوارض ناشی از مصرف طولانی مدت آنها نگردند.

مزاج و مصلحات گوشت

انواع گوشت ها دارای طبیعت خاص خود می باشند به عنوان مثال طبیعت گوشت گوساله سرد و تر و طبیعت گوشت بوقلمون گرم و خشک می باشد.افراد بهتر است با توجه به طبیعت خود(سرد مزاج یا گرم مزاج بودن) از انواع گوشت های سازگار با مزاجشان استفاده نماید در غیر اینصورت انواع گوشت ها را با مصلحاتشان مصرف نمایند تا دچار عوارض ناشی از مصرف آنها نگردد.

با توجه به تاثیر بسیار خوب و موثر رواج مجدد طب سنتی و اسلامی در میان مردم و درمان بسیاری از بیماری ها و نقش بسیار موثر و رواجع این طب در ارتقاع سطح سلامت جامعه بدون نیاز به مصرف و ترویج محصولات وارداتی صنعتی همچون انواع تقویت کننده ها و داروها بر آن شدیم که با بازگوکردن سخنان معصومین و حکیمان این سرزمین هرچند قدمی کوچک برداشته باشیم

آخرین نظرات